Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Rabu, 30 November 2011

Penguasaan Bahagian A

Langkah pengajaran dan pembelajaran. :
1. Perbincangan guru dengan murid tentang gambar yang tersedia.
2. Penerangan oleh guru tentang kata hubung dan tanda bacaan.
   kata hubung :  Rujukan guru - SINI
   tanda bacaan - Rujukan guru - SINI
3. Bimbingan membina ayat majmuk.

skima jawapan - sila klik dibawah untuk jawapan.Selasa, 29 November 2011

Permainan Bahasa


1. Susun menjadi gambar yang lengkap.
2. Ceritakan di mana suasana dalam gambar.
3. Bina 5 ayat lengkap berdasarkan gambar.

Sabtu, 26 November 2011

Pantun Semarak Harmoni.


1. Guru membacakan pantun mengikut  intonasi dan gaya yang betul.
2. Murid membaca pantun mengikut intonasi bacaan guru.

3. Guru memberi penerangan tentang konsep pembayang dalam pantun.
Untuk pemahaman lebih lanjut
(sini )

4, Penerangan oleh guru tentang maksud.5. Berbincang mengenai petikan yg dikotakan menjadi ayat lengkap untuk nilai murni.
6. Bersoal-jawab sekali lagi untuk penguasaan dan pemahaman murid.
7. Menyalin semula dalam buku latihan.Kertas 2 - Bahagian ASoalan 


Langkah 1 : Penerangan oleh guru tentang gambar.
1. Bulatkan 5 kata kerja dalam gambar.

Langkah 2 : Guru berbincang dengan murid mengenai gambar.

Aktiviti 1 : mengecat dinding

 
Aktiviti 2 : mengangkat rumput

Aktiviti 3 : mengelap lantai

Aktiviti 4: mengelap tingkap

Aktiviti 5 : mencuci longkang

Langkah 3 : Guru membimbing murid  :
      1.  Tentang  ayat tunggal.
      2. Kemudian belajar membina ayat majmuk
          untuk pengtahuan lebih mendalam ( sini )

Untuk semakan guru : disediakan skima jawapan.
Tetamu Istimewa

Santapan Rohani